آبان 25, 1398

ماندگاری بوتاکس

آیا می توان ماندگاری بوتاکس را افزایش داد؟

این مورد یکی از رایج ترین سوال هایی است که از متخصصان پرسیده می شود. پس از تزریق بوتاکس، افراد باید جهت حفظ حالت صاف و بدون چروک پوست خود این درمان را هر 4 تا 6 ماه تکرار کنند. با توجه به موقت بودن نتایج بوتاکس، آیا همه افراد می توانند از جوان شدن پو ...

زنبیل خرید