مهر 20, 1398

از بین بردن جوش های سر سیاه

آیا جوش های سر سیاه را در بیاوریم؟

جوش های سر سیاه از رایج ترین انواع آکنه هستند. با اینکه جوش های سر سیاه می توانند بر روی پوست هر فردی ظاهر شوند اما افراد دارای پوست چرب از این نظر آسیب پذیر تر هستند.این جوش ها هنگامی به وجود می آیند که منافذ پوست توسط چربی اضافی و سلول های مرده پوس ...

زنبیل خرید